KONKURS za prijem filmova 2011.

KONKURS za prijem filmova Drugog Beogradskog Internacionalnog Festivala Osoba sa Invaliditetom – Bosifest 2011 zvanično se produžava do 20. aprila tekuće godine.

Konkurs se produžava zbog tehničkih zahteva međunarodnog festivala i kako bi svi zainteresovani mogli da pripreme i pošalju svoje radove na vreme.
Direkcija Bosifest-a 2011

POZIVAMO VAS DA SVOJIM RADOVIMA UČESTVUJETE NA FESTIVALU

BOSIFEST 2011 – Drugi Beogradski Filmski Festival Osoba Sa Invaliditetom

Hendi Centar Koloseum u Beogradu raspisuje

KONKURS za prijem radova za BEOGRADSKI INTERNACIONALNI FILMSKI FESTIVAL OSOBA SA INVALIDITETOM – BOSI FEST 2011

Bosi fest plakat

koji će se održati u periodu od 03. do 5. juna 2011. godine u prostoru Doma Omladine, Beograd, Makedonska 22/IV Beograd, Srbija.

Podnaslov ovogodišnjeg festivala je Pogled, pokret, život, a teme: Kultura, sport, turizam obrazovanje, rad i život osoba sa invaliditetom.

Konkurs je otvoren od 25. februara do 20. aprila 2011. godine.

Rezultati selekcije će biti objavljeni do 20. aprila 2011.godine

Festival je takmičarskog karaktera, dok celokupan program sadrži takmičarski i revijalni deo.

Pored nagrada u takmičarskoj selekciji, van konkurencije biće dodeljena i nagrada publike.

NAGRADE

 • za najbolji film Grand Prix BOSI FEST 2011,
 • za najbolju režiju,
 • najbolji scenario i
 • nagrada publike.

Organizator festivala je Hendi Centar Koloseum.

Festival su podržali: Ministarstvo rada i socijalne politike Reublike Srbije, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za kulturu, Savetodavno telo OSI pri Kabinetu gradonačelnika grada Beograda, Gradska opština Stari grad, Gradska opština Vračar.

Festival, pored umetničkih sadržaja želi ne samo da prikaže svakodnevna iskustva i lične probleme osoba sa invaliditetom, odnos javnog mnjenja, socijalni i ekonomski položaj u kome se nalaze kao manjinska ili marginalizovana grupa, već, pre svega, da kroz razmenu informacija podstakne na usvajanje i implementaciju primera uspešne prakse međunarodne zajednice i institucija u prevazilaženju društvene ekskluzije, da ukaže na moguće ciljeve, smernice i instrumente kojima bi se podstakao dalji razvoj demokratskog društva i svakog pojedinca koji, uz poštovanje različitosti kroz individualna prava živi i ima pravo i obavezu da stvara u njemu.

Uslovi prijavljivanja i učestvovanja

 1. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane
 2. Žanr: igrani i dokumentarni filmovi na temu osoba sa invaliditetom
 3. Trajanje pojedinačnog rada do 90 minuta
 4. Rad mora da bude na engleskom jeziku ili sa srpskim /engleskim titlom
 5. Rad mora da bude produciran u prethodnih 5 godina
 6. Rad mora da bude poslat najkasnije 28. marta. Bez izuzetaka.
 7. Svi video zapisi moraju da budu u DVD formatu
 8. Organizacija festivala može da koristi u reklamne svrhe deo primljenog rada (do minut trajanja)
 9. Komisija dobija najmanje 2 kopije rada i sve kopije zadržava festival

Potrebno je još dostaviti:

 • Sinopsis ili tekstualno objašnjenje između 100 i 200 reči

 • Dijalog listu (ukoliko postoji)

 • Biografiju autora s fotografijom

 • Sledeće podatke: godina i mesto rođenja autora/ke filma, zanimanje, mesto boravka i kontakt

(telefon i e-mail)

Radove i prateće materijale, sa naznakom: “Za Konkurs BOSI FEST 2011“, slati na:

BOSI FEST 2011

Masarikova 5/XIII, kancelarija 1305

11000 Beograd

Srbija

Pitanja u vezi s konkursom slati na: film@bosifest.rs
Telefon / Fax:+ 381 11 263 78 20, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati.

www.bosifest.rs

Hendi centar Koloseum

Darko Ivić

Podpredsednik