O Bosi festu

Šta je BOSIFEST?

BOSIFEST je međunarodni filmski festival osoba sa invaliditetom koji se po treći put održava u Srbiji u organizaciji Hendi Centra Koloseum. Na velikom platnu i ove godine biće prikazan bogat izbor filmova – kako u takmičarskom tako i u netakmičarskom programu. Prvi BOSIFEST je održan od 20 -30. maja 2010. godine u Domu Sindikata, pod sloganom „Nevidljive razlike i vidljive sličnosti“. Te godine prikazano je 55 filmova na temu života i rada osoba sa invaliditetom, iz 18 zemalja sa tri kontinenta. Prošlogodišnji BOSIFEST, održan od 3-5. juna 2011. godine u Domu Omladine Beograda pod sloganom „Pogled, pokret, život“, predstavio je publici 30 filmova u glavnom programu i 25 ostvarenja u revijalnom delu programa. BOSIFEST2011 privukao je pažnju autora i kulturnih centara iz čitavog sveta (SAD, Kanada, Australija, Velika Britanija, Irska, Nemačka, region Balkana…), ali i poznatog domaćeg filmskog festivala FEST koji je u pratećem programu prikazivao nagrađene filmove sa BOSIFEST-a 2010.

Zašto je BOSIFEST važan?

Svrha osnivanja festivala je ukazivanje na stvaralački rad i mogućnosti učesnika na javnoj kulturnoj sceni i širenje poruke da bi osobe sa invaliditetom trebalo da imaju ista prava i obaveze kao i drugi građani. Na taj način BOSIFEST daje snažan podsticaj donošenju mera za ravnopravno učešće i integrisanje osoba sa invaliditetom u društvo – zajednicu.
Suštinski pokazatelj da postoji prostor za ovakav festival u Srbiji jeste upravo veliko interesovanje stvaralaca i izvođača za učešće u programima BOSIFEST-a. Ovaj festival pridružuje se svetskim festivalima koji se duži niz godina bave isključivo filmovima o osobama sa invaliditetom, kao i filmovima čiji su autori osobe sa invaliditetom.
Mreža tih festivala pruža autorima šansu za izlazak na svetsko tržište, ali i mogućnost da predstave nove, inovativne filmove sa tematikom vezanom za život osoba sa invaliditetom.

Filmovi prikazani na BOSIFEST-u izazvali su veliku pažnju javnosti : udruženja OSI i nevladinog sektora širom Srbije. Takođe, iz godine u godinu ova filmska manifestacija daje doprinos upoznavanju šire javnosti o pravima, položaju i potrebama osoba sa invaliditetom, poboljšanju komunkacije, prihvatanju različitosti, rušenju postojećih predrasuda o osobama sa invaliditetom, a u isto vreme filmski program podsticajno deluje da se mladi režiseri ohrabre na stvaranje novih filmskih i umetničkih ostvarenja.
Kroz program BOSIFEST-a nude se moguća rešenja za dalji razvoj demokratskog društva i stvaranje okoline koja će biti pristupačna, bez prepreka i barijera. Festival promoviše grad Beograd i Srbiju kroz bogatstvo različitosti. BOSIFEST predano radi na ohrabrivanju naše profesionalne i kulturne javnosti da se upozna sa dometima umetnika sa invaliditetom iz celog sveta i na stvaranju uslova za razmenu mišljenja i iskustava filmskih umetnika.
Ovaj festival je most između srpskog filma na temu osoba sa invaliditetom i ostatka sveta, odnosno između autora i najšire publike u Srbiji.

Darko Ivić, direktor BOSIFEST-a